IBS thực hiện lắp đặt 12 tuabin 4.0MW dự án điện gió Phong Liệu

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam (IBS) thực hiện lắp đặt 12 tuabin 4.0MW dự án điện gió Phong Liệu huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu, được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 9/2019 với diện tích đất sử dụng là 16,51 ha (đất sử dụng tạm thời 9,2 ha). Ngày 31/12/2019 dự án chính thức được khởi công, địa điểm thực hiện dự án tại vị trí các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), tỉnh Quảng Trị.

Diện tích thiết kế khai thác phục vụ dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu là 1,3482 ha. Dự án gồm: 12 trụ tuabin gió công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh.

Công ty IBS đảm nhận toàn bộ quá trình lắp đặt 12 tuabin điện gió của Dự án.

Thời gian thực hiện dự án: dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021.

IBS lắp đặt 12 trụ tuabin gió công suất thiết kế 48 MW, sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh

Share

Bài viết liên quan