IBS SI

IBS SI được thành lập vào năm 2017 dưới định hướng chuyên môn hóa quy trình triển khai dự án của tập đoàn IBS

 

Năng lực chính

Thiết kế và lập trình các hệ thống cơ điện tích hợp, cũng như các hệ thống kiểm tra và hệ thống điều khiển khác 

Nghiên cứu và phát triển thiết bị tự động

Thực hiện khảo sát, tư vấn, giám sát, vận hành và bảo trì các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió.

Dịch vụ kỹ thuật cho các dự án công nghiệp

Tầm nhìn:

 Một công ty với các dịch vụ kỹ thuật toàn diện và đáng tin cậy cho các nhà máy sản xuất và ngành công nghiệp năng lượng tái tạo

DỰ ÁN
IBS SI

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Dự án: Trang trại phong điện Tây Nguyên

Địa điểm: Ea H’leo, Dak Lak, Viet Nam

Tổng mức đầu tư: 560 triệu USD

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió HBRE

Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

Tổng công suất: 440MW (toàn dự án)

Thời điểm bắt đầu: 2017

Thời điểm hoàn thành: 2020 (Giai đoạn 1)

Xem thêm

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Dự án: Trang trại phong điện Tây Nguyên

Địa điểm: Ea H’leo, Dak Lak, Viet Nam

Tổng mức đầu tư: 560 triệu USD

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió HBRE

Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

Tổng công suất: 440MW (toàn dự án)

Thời điểm bắt đầu: 2017

Thời điểm hoàn thành: 2020 (Giai đoạn 1)

Xem thêm

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Trang Trại Phong Điện Tây Nguyên

Dự án: Trang trại phong điện Tây Nguyên

Địa điểm: Ea H’leo, Dak Lak, Viet Nam

Tổng mức đầu tư: 560 triệu USD

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió HBRE

Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

Tổng công suất: 440MW (toàn dự án)

Thời điểm bắt đầu: 2017

Thời điểm hoàn thành: 2020 (Giai đoạn 1)

Xem thêm